Tillverkning av byggdelar

Tillverkningen av byggdelar görs i överensstämmelse med certifikat för överensstämmelse från European Technical Approval (ETA) och CE-krav för att säkerställa att tillverkningen av produkter sker i en kontrollerad miljö i enlighet med övervakade kvalitetssystem. Vår produktion finns i Estland, ungefär 100 km från Tallinn.


  • Takstolar i trä

    För takkonstruktioner erbjuder vi, beroende på designen, takstolarna antingen med spikplåtar eller med hålplattor men också takbyggdelar. Det är möjligt att tillverka takstolar upp till en total längd om 14 m.

  • Moduler och rumsbyggdelar

    Vi tillverkar terrasser, bodar, dekorerade (graverade) byggdelar, räcken, trappor osv. för våra hus. Tillverkning av olika byggdelar säkerställer att kundernas krav tillmötesgås, såväl för traditionell som modern design.

  • Byggdelar i trä

    Vi tillverkar olika byggdelar i trä för husbyggnationer men också för uppförande av offentliga byggnader. Byggdelarna tillverkas med färdiga anslutningar och slutförs till en nivå som möjliggör installation på plats. Det trä som används i stödjande konstruktioner överensstämmer med hållbarhetsklass C24; hållbarhetskalkyler för konstruktioner har gjorts. Vi erbjuder byggdelar tillverkade av olika material som tar såväl speciella karaktäristika för olika områden som byggnadsnormer i beaktande.