Husbyggnation

Vi tillhandahåller följande tjänster till våra kunder: Design, tillverkning och byggnation av byggnader. Vårt produktsortiment inkluderar privata bostäder, hyreshus och offentliga byggnader. Nya teknologier säkerställer ett lågt klimatavtryck och bra beräknad energieffektivitet på våra produkter. Byggnadsmaterialet vi använder är certifierat och produkterna som tillverkas av företaget är försett med märkning för överensstämmelse med CE. Vi utför byggnationsarbete mot vår målmarknad i enlighet med lokala byggnadsföreskrifter och -normer såväl som klimatförhållanden.