Bra att veta

Vårt arbete består av följande faser:
1. Kartläggning av kunders behov och samordning av budget.
2. Framtagande av preliminärt kontrakt.
3. Förberedelse av design i enlighet med kunders behov för att ansöka om bygglov (för de fall det inte finns några befintliga designritningar).
4. Budgetering av hela byggnationsfasen.
5. Mottagande av bygglov från lokala myndigheter för att möjliggöra byggstart.
6. Framtagande av byggnadskontrakt och byggstart.