Produksjon av elementer

Produksjonen av elementer skjer i henhold til samsvarssertifikat fra European Technical Approval (ETA) og CE-kravene, noe som sikrer produktene et kontrollert miljø med et styrt kvalitetssystem. Produksjonen skjer i Estland, 100 km fra Tallinn.


  • Treelementer

    Vi tilbyr et bredt utvalg av treelementer, både til boligbygging og servicebygg. Elementene er bygd med kommunikasjoner og sluttført til en ferdighetsgrad som muliggjør montering på byggeplass. Alle trematerialene i bærekonstruksjonene svarer til styrkeklasse C24 og det er utført styrkeberegninger for konstruksjonene. Vi tilbyr elementer av ulike materialer i henhold til regional egenart og byggenormer.

  • Moduler og romelementer

    Til husene produserer vi terrasser, halvtak, elementer med dekorasjoner (utskjæringer), rekkverk, trapper osv. Ved produksjon av de ulike detaljene ivaretar vi kundens krav både med hensyn til tradisjonelt og moderne design.

  • Takstoler av tre

    Til takkonstruksjoner tilbyr vi også spikerplate- eller flatjerntakstoler samt takelementer. Takstolene kan produseres med en lengde på inntil 14 m.