Godt å vite

Vårt arbeid består av følgende etapper:
1. Kartlegging av kundens ønsker og godkjenning av budsjett.
2. Undertegning av forkontrakt.
3. Prosjektering i henhold til byggherrens ønsker som grunnlag for søknad om byggetillatelse (dersom det ikke alt er prosjektert for byggetillatelse).
4. Utføring av beregninger for hele bygget.
5. Innhenting av bygge- og igangsettingstillatelse fra kommunen.
6. Undertegning av byggeavtale og igangsetting av byggingen.