Bygging av hus

Vi tilbyr våre kunder prosjektering, produksjon og oppføring av bygninger. Blant våre produkter finnes både eneboliger, boligkomplekser og servicebygg. Nye teknologier gir våre produkter et lite økologisk fotspor og en godt kalkulert energieffektivitet. Alle anvendte byggematerialer er EU-sertifiserte, og selskapets produkter er CE-merket. På våre målmarkeder utfører vi bygg i samsvar med lokal byggeskikk og -normer og klimatiske særdrag.