Hea teada

Meie töö koosneb järgmistest etappidest:
1. Tellija soovide kaardistamine ja eelarve kooskõlastamine.
2. Eellepingu sõlmimine.
3. Tellija soovidele vastava projekti koostamine ehitusloa taotlemiseks (juhul, kui projekt ehitusloa taotlemiseks puudub).
4. Kogu ehituse eelarvestuse teostamine.
5. Omavalitsusest ehitusloa saamine tegevuse käivitamiseks.
6. Ehituslepingu sõlmimine ja ehitamise alustamine.