Hyvä tietää

Meidän työhömme kuuluvat seuraavat vaiheet:
1. Tilaajan toiveiden kartoitus ja budjetista sopiminen
2. Ennakkosopimuksen solmiminen
3. Tilaajan toiveita vastaavan suunnitelman laatiminen rakennusluvan hakemiseksi (mikäli rakennusluvan hakemiseen tarvittava suunnitelma puuttuu)
4. Rakentamiseen liittyvien rakennuslaskelmien laatiminen
5. Rakennusluvan hankkiminen paikallistasolta rakennushankkeen käynnistämiseksi
6. Rakennussopimuksen solmiminen ja rakentamisen aloittaminen