Elementtien valmistus

Elementtien valmistus tapahtuu European Technical Approval (ETA) vastaavuussertifikaatin ja CE-vaatimusten mukaisesti, mikä takaa valvotussa ympäristössä ja hallitussa laaduntarkkailujärjestelmässä valmistetut tuotteet. Tuotantopaikka sijaitsee Virossa, 100 km etäisyydellä Tallinnasta.


  • Puiset kattotuolit

    Kattorakenteisiin tarjoamme suunnitelman vaatimusten mukaan joko piikki- tai naulalevyristikoita ja myös vesikattoelementtejä. Kattotuoleja on mahdollista valmistaa jopa 14 m pituisina.

  • Rakennusmoduulit ja tilaelementit

    Valmistamme talojen yhteyteen terasseja, katoksia, koriste-elementtejä, kaiteita, portaita yms. Erilaisten yksityiskohtien valmistuksessa vastaamme asiakkaiden vaatimuksiin sekä perinteisen että nykyaikaisen suunnittelun osalta.

  • Puuelementit

    Valmistamme laajassa valikoimassa puuelementtejä sekä asuinrakennusten että julkisten rakennusten rakentamista varten. Elementeissä on LVIS-valmiudet ja ne on viimeistelty niin, että asennus voidaan suorittaa työmaalla. Kaikki kantavissa rakenteissa käytetyt puumateriaalit vastaavat lujuusluokkaa C24 ja rakenteille on tehty lujuuslaskelmat. Tarjoamme erilaisista materiaaleista valmistettuja elementtejä paikallisten erityispiirteiden ja rakennusnormien mukaisesti.